Category: Lifestyle

เวย์โปรตีน

เวย์โปรตีนยี่ห้อไหนดีเวย์โปรตีนยี่ห้อไหนดี

สิ่งสำคัญสำหรับการออกกำลังกายเพื่อใก้ได้กล้ามเนื้อ นั่นคือการกินโปรตีนให้ถึงในแต่ละวัน ถ้าคุณออกกำลังกายแต่ไม่สร้างกล้ามเนื้อจะสามารถทำให้เกิดโยโย่เอฟเฟคได้ ดังนั้นควรมีการรับประทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละวันด้วย แต่ทว่าจะให้ทานโปรตีนในอาหารทั่วไป ยังไงก็คงไม่ถึง เวย์โปรตีน จึงเป็นอีกหนึง่ตัวเลือกทีดีสำหรับใครที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อ  เวย์โปรตีน คือ โปรตีนหลักชนิดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบอยู่ในน้ำนม โดยปกติในน้ำนมต่าง ๆ นั้นประกอบด้วยโปรตีน 2 ชนิดหลัก คือ เวย์โปรตีน (Whey Protein) และเคซีนโปรตีน (Casein Protein) อาหารที่อาจมีเวย์โปรตีนเป็นส่วนประกอบยังได้แก่ ไอศกรีม ขนมปัง นมสูตรโปรตีนเวย์ที่ผ่านการย่อยบางส่วน และอาหารอื่น ๆ ซึ่งแต่ละอย่างอาจผ่านกระบวนการปรุงที่หลากหลาย